Fabian Jałocha

E-mail: fabian.jalocha@wp.pl

Tematyka Biblijna

"Ikona, zanurzona w czasie, wydziela nas z czasu, abyśmy się w nim ponownie zanurzyli, ponieważ człowiek spełnia się w przestrzeni i w czasie."
(Michel Quenot)

 

Kopia 1:2 obrazu "Jezu ufam Tobie"
wg objawień Św. Faustyny mal. E. Kazimirowski, 1934
(Olej, płótno 130x70cm, 2012,
kaplica Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, Wilno, ul. Rosu 4, dawna pracownia E. Kazimirowskiego)

 

św. Andrzej Bobola, Patron Polski
(Olej, płótno 95x65cm, 2015
, Kaplica Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, Warszawa)

Obraz powstawał, wiosną 2015, w czasie wyborczej kampanii prezydenckiej z modlitwą za Polskę i Kandydata, którego Andrzej Bobola jest patronem. Postać świętego widzimy w pochmurnym krajobrazie na granicy 2 pól: czerwonego maku i jasnej kwiecistej łąki, oświetlonej silnymi promieniami zza chmury. Pas nad horyzontem i pole maku składają się na barwy narodowe. Idzie pod wiatr nie tylko po kresach Polski, po kresach cywilizacji łacińskiej, ale również po kresach ludzkich możliwości. I przekracza je mając wzrok utkwiony jak Assunta ("Assunta - spojrzenie w górę" poemat C. Norwida ) ponad horyzontem spraw ziemskich. Za Nim wszędzie pojawiają się kwiaty duchowych zwycięstw (Encyklika "Invicti Athletae" Piusa XII z 1957 r) Przed Nim granica cienia i czerwone maki. Ale Bóg pragnie dla nas wszystkich by takie męczeństwo się nie powtórzyło więcej (Chcę bardziej miłosierdzia niż ofiary). Jak powiedział Nowid "... wcielanie dobra i rozjaśnianie prawd, przyprowadzić winno do uniepotrzebnienia męczeństw: to jest POSTĘP".

 

 

Archanioł Rafael -lekarz i przewodnik
(Olej, płótno 60x40cm, 2014)

 

JUT

Kopia 1:1 obrazu Jezusa Miłosiernego z napisem"Jezu ufam Tobie" po arabsku
pierwowzór wg objawień Św. Faustyny mal. E. Kazimirowski, 1934
(Olej, płótno 260x138cm, 2014; obraz "wyszedł" do Rzymu z katedry św. Stanisława Kostki w Łodzi, po Mszy Świętej sprawowanej przez abp Marka Jędraszewskiego, 12 kwietnia 2015 r. (Niedziela Miłosierdzia Bożego); dar dla prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie; Kair - Egipt
2016r. - taka sama kopia, tym razem została skierowana do chrześcijan w Syrii)

 

Obraz Serca Jezusa wg A. Hyły
(Olej, płótno ok 60x40cm, 2011)

 

"Palec"
(deska ok 20cm, 2012)

 

Tabor wg Styki

 

Kopia obrazu
M
atki Boskiej Rozwiązującej Węzły
Olej, płótno 60x45cm, 2013)

 

Kopia Ikony MB Częstochowskiej
wg oleodruku z 1934 roku, Olej, płótno 60x50cm, 2010)

Zamieszczając obraz, będący kopią przedwojennego oleodruku ocieram się o artystyczne wykluczenie, bowiem w tych kręgach panuje histeryczny strach przed kiczem. Traktowany jest niczym morowe powietrze w średniowieczu. Tymczasem kluczowe dla współczesnego artysty wydaje się zrozumienie nie jednego lecz trzech pojęć: Prawdziwej sztuki, antysztuki i kiczu. Dopiero w tym zestawieniu kicz znajduje dla siebie miejsce. Prawdziwa sztuka to miejsce rzetelnej pracy twórczej, w której artysta odnajduje rozładowanie dla napiętego hermesowego łuku.
Antysztuka to przestrzeń nierzetelności artystycznej, w której "wulgaryzator"
5 stara się doprowadzić do jak największego napięcia.
Natomiast "kicz to sztuka ludzi szczęśliwych", więc bez napięcia i dla każdego. Uprawianie sztuki prawdziwej to obowiązek artysty, jego trud, wynikający z powołania, ale czy artysta nie chciałby być szczęśliwy, jak każdy?

 

 

Portrety Jana Pawła II

Jan Paweł II

 

 

 


----- E-mail: fabian.jalocha@wp.pl ----- Strona zaprzyjaźniona: Norwid Chrześcijanin ------