Fabian Jałocha

E-mail: fabian.jalocha@wp.pl

Cykl "Wzroki"

Słowa Pana Jezusa do uczniów: "(...) patrzą, a nie widzą; słuchają, a nie słyszą i niczego nie rozumieją. "

 "(...) Trzeba więc tak kształcić swój wzrok, ażebyśmy mogli odgadywać sprawy Boże pod powłoką spraw ziemskich(...)"

(C.N. - list [O MODLITWIE])

 

 

 

Wzroki
(Olej, płótno podwójne 80x60cm, 2014)

na kanwie wiersza Cypriana Norwida "Wzroki"

wiersz "Wzroki" (pdf)

 

CYPRIAN NORWID - ŚWIADEK PRAWDY

(olej na płótnach, 80 cm x 60 cm, 2015)

Objaśnienia do portretu (pdf)

 

Do kraju tego...
(Olej, płótno podwójne 60x80cm, 2013,
Piekarnia Garbolewscy, Radzymin)

Cyprian Norwid
MOJA PIOSNKA [II]

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...
*
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...
*
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...
*
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...
*
Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak -- nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...
*
Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...

czytaj notatki(pdf)

 

Po Balu
(Olej, płótno podwójne 80x60cm, 2014)

na kanwie wiersza Cypriana Norwida "Po Balu"

Wiersz "Po Balu" i notatki (pdf)

 

 

Wachlarz wyobraźni
(Olej, płótno podwójne 60x80cm, 2012)

na kanwie wiersza Cypriana Norwida "W ALBUMIE"

wiersz i notatki (pdf)

 

Nadzieja

(Olej, płótno podwójne 100x70cm, 2013,
Hospicjum, im bł. Michła Sopoćki, Wilno)

notatki (pdf)

 

W Weronie
(Olej, płótno podwójne 80x60cm, 2017 )

wiersz "W Weronie "

 

(...)
(Olej, płótno podwójne 80x60cm, 2017 )

 

Św. MAKSYMILIAN KOLBE
od wyznawcy do męczennika

(Olej, płótno podwójne 50x40cm, 2017)

notatki (pdf)