Fabian Jałocha

E-mail: fabian.jalocha@wp.pl

Praca Dyplomowa

 

Część Plastyczna Dyplomu

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Architektury Wnętrz
PRACA DYPLOMOWA
Pt:"KULT PRZEDMIOTU, BUNT PRZESTRZENI"
Fabian Jałocha
Promotor: prof. Krzysztof Meissner
Koreferat: (..) Viola Damięcka
Warszawa 1991 r.

 

Część Teoretyczna Dyplomu.:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Architektury Wnętrz
PRACA DYPLOMOWA
pt. Możliwości rozszerzania percepcji przestrzeni trójwymiarowej w sferze myślowej i pamięciowej mózgu.
Fabian Jałocha
Promotor: Marek Ostrowski (UW)
Warszawa 1991 r.