Fabian Jałocha

E-mail: fabian.jalocha@wp.pl

Część plastyczna dyplomu

 

"KULT PRZEDMIOTU, BUNT PRZESTRZENI"

Zamiast wstępu notatka w Informatorze Instytutu Wzornictwa Przemysłowego:

Przedmiotem Części Plastycznej Pracy Dyplomowej był projekt i realizcja projektu w przestrzeni sali wystawowej. Zaprojektowane przedmioty zostały wykonane: mebel w akademickiej pracowni stolarskiej, a ceramika w technologii porcelitu lanego w Zakładzie Porcelitu w Pruszkowie.

Korzystając z kilku przedmiotów użytkowych własnego projektu, sprawiających wrażenie przedmiotów niemożliwych starałem się dowieść że percepcja ich (zdolność do rozpoznawania) jest wytworem kultury nie zaś obiektywnej percepcji przestrzennej. Człowiek nie jest w stanie obiektywnie ocenić przestrzeni trójwymiarowej w odległości większej niż zakres widzenia stereoskopowego i dlatego większość ocen widzianego obrazu pochodzi z doświadczenia kulturowego. Uzyskane iluzje dały pretekst do refleksji na temat przedmiotu i przestrzeni, procesów rozpoznawania i wzorców wyobrażeniowych, a nawet do wniosków na temat możliwości rozszerzania percepcji człowieka (praca teoretyczna).

Przedmioty "niemożliwe":
Kubeczki od frontu

Kubeczki z boku:

Zastawa stołowa z porcelitu od frontu:

Zastawa stołowa z porcelitu z boku:

"Stolik" z zastawą:

"Stolik" z boku:

Aranżacja "niemożliwego" wnętrza z "niemożliwymi"przedmiotami:

 

 

Uczestnictwo w wystawach zbiorowych we Włoszech:

Campo d'Osservatione, Gubbio 1991

Galleria della Volte, Asyż 1991

 

Refleksje końcowe po latach...